📚Pochodzę od…

Nie o pochodzeniu człowieka będzie ten wpis, lecz o słowach. Bo wyrazy mogą być podstawowe lub pochodne. A jeśli pochodne, to warto wiedzieć, od czego pochodzą ;-). Może najpierw kilka definicji:

📚Edytornia, czyli…

O znaczeniu słowa edytornia decyduje zastosowany przyrostek -arnia, który służy do tworzenia rzeczowników oznaczających m.in. miejsce wykonywania jakiejś czynności (do głowy przychodzi mi jeszcze tylko przykład męczarni, ale to chyba nie jest dobry przykład :-). Edytornia została utworzona od czasownika edytować, czyli w oznacza miejsce edycji. I rzeczywiście jest to…