📚Jakie prawo narusza plagiat?

Najpierw definicja plagiatu. Jest to termin, z którym w ustawie o prawie autorskim się nie spotykamy. Plagiat to przypisanie sobie autorstwa dzieła innego twórcy i rozpowszechnianie go pod własnym nazwiskiem.

📚Kilka słów o muzyce

Zbliża się sezon ślubny i w związku z tym może pojawić się temat muzyki na weselach. Czy muzyka puszczana z laptopa jest dopuszczalna? Czy DJ może odtwarzać muzykę? A co z orkiestrą?

📚Prawa autorskie osobiste

Prawa autorskie osobiste to te prawa, które są: związane tylko z twórcą, niezbywalne (nie można ich przenieść), trwałe (nieograniczone czasowo, nie wygasają). Oznacza to, że tylko Adam Mickiewicz ma prawo do „Pana Tadeusza” i nie może się zrzec prawa do autorstwa.

📚Źródło prawa autorskiego w Polsce

Prawo autorskie jest rodzajem szczególnej ustawy: w większości zawiera przepisy cywilne, a w rozdziale 14 są przepisy karne. Podstawą prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 (tekst jednolity). Od tamtego czasu pojawiły się jeszcze poprawki do ustawy: z dnia 23 marca 2006, z dnia 9 maja 2007 i…