📚 Zza czy za?

W Gdyni jest taki lokal, który na ścianie ma napis: „Zajrzyj zza róg”. Napis niepoprawny, bo powinno być: „Zajrzyj za róg” albo „Wyjrzyj zza rogu”. Ale napis inspirujący do rozważań, kiedy piszemy zza, a kiedy wystarczy za.