📚Za granicą czy zagranicą

Napisał do mnie Czytelnik i poprosił o wpis na temat zagranicy. W artykule znalazł takie zdanie: „Zagranicą wycenia się zazwyczaj projekty, które są w fazie klinicznej” i poprosił o tekst, jak używać zwrotów zagranica i za granicą.