📚UX’a czu UX-a?

UX – skrót od User Experience (projektowanie z uwzględnieniem doświadczeń użytkowników) stał się też synonimem specjalisty zajmującego się takim projektowaniem. I jak to z angielskimi słowami bywa, powstał kłopot z deklinacją.

📚itp., itd.

„Między nami po ulicy Pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami… I z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami i te pe, i te de, i te pe.” Fragment „Piosenki o Okularnikach” (słowa Agnieszki Osieckiej) zainspirował mnie do przyjrzenia się skrótom itp. itd. Czy po itp. lub itd.…

📚Cudzysłów

Cudzysłów służy do wyodrębnienia jakiegoś fragmentu tekstu, zazwyczaj jest to cytat lub wyraz (albo grupa wyrazów) użyty w specyficznym kontekście (co to znaczy, będzie wyjaśnione dalej). Cudzysłowy mamy następujące: apostrofowy „ ” (ewentualnie wariant ” ”) ostrokątny » « albo « » definicyjny ”