Por czy pora?

Ostatnio moja koleżanka miała problem z ustaleniem rodzaju (męski, żeński czy nijaki) pora. Czy w mianowniku to jest ten por czy ta pora? Otóż okazało się, że regionalnie zdarza się usłyszeć w mianowniku rodzaj żeński (ta pora), ale w oficjalnej polszczyźnie jest tylko i wyłącznie rodzaj męski – ten por. Forma pora występuje w dopełniaczu (kogo? czego? pora).

PRZYPADKI LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA
Mianownik
(kto? co?)
por pory
Dopełniacz
(kogo? czego?)
pora porów
Celownik
(komu? czemu?)
porowi porom
Biernik
(kogo? co?)
por pory
Narzędnik
(kim? czym?)
porem porami
Miejscownik
(o kim? o czym?)
porze porach
Wołacz (o!) porze pory
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes