Backloga czy backlogu?

Ostatnio w pracy rozgorzała dyskusja, która forma jest poprawna: backlogu czy backloga produktu. Pomijając już kwestię, że słowo backlog jest angielskie i odmieniamy je z polskimi końcówkami (i z tym raczej nie da się już nic zrobić), to problem -a czy -u zrobił się dosyć istotny…A problem końcówki jest związany ze scrumem i z pojęciem Backlog Produktu. W dopełniaczu ma być backloga czu backlogu? Prawidłowa forma jest tylko jedna i żeby zrozumieć, dlaczego mówimy baklogu, a nie backloga, warto przeczytać poniższe podstawowe zasady.

Rzeczowniki męskie w dopełniaczu mogą mieć różne końcówki i wpływ na to ma kilka czynników:

  • -a -> rzeczowniki żywotne (poza wołem i bawołem), nazwy narzędzi, naczyń, miar i wag, liczb, miesięcy (poza lutym), nazwy części ciała, tańców i gier, owoców i grzybów, nazwy marek fabrycznych
  • -u -> rzeczowniki nieżywotne pochodzenia obcego (i tu jest nasz backlog), – abstrakcyjne, zbiorowe i materialne oraz skrótowce
  • -i lub -y -> rzeczowniki rodzaju męskiego z końcówką -a w mianowniku

Żeby nie było za łatwo, od zasad są wyjątki -> niektóre rzeczowniki mogą mieć w dopełniaczu 2 końcówki (-a i -u)  -> czasem wybrana końcówka może wpłynąć na znaczenie słowa (np. zamek budowla i zamek w drzwiach), a czasem jedno słowo może mieć 2 końcówki i obie są prawidłowe (np. zamek w drzwiach).

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes