📚Wyrwać się jak filip z konopi

Gdyby ktoś się uparł i napisał w tym związku frazeologicznym filip jako Filip, popełniłby błąd. Bo filip to gwarowe określenie zająca, które pochodzi z Białorusi. Niewłaściwe użycie związku frazeologicznego wskutek jego nieznajomości to kolejny, obok kontaminacji, błąd. A jakie są pozostałe błędy?

📚Złamać nogę czy przysięgę? (o frazeologizmach)

Ładna definicja związków frazeologicznych brzmi: „ogół połączeń wyrazowych występujących w danym języku i funkcjonujących jako całość znaczeniowa” (J. Pol, Repetytorium z języka polskiego). Prościej – związki wyrazowe, których znaczenie nie wynika z wyrazów (np. drzeć koty) lub jeden z wyrazów ma znaczenie osobliwe (np. w wyrażeniu lewe papiery słowo lewe…

📚Nóż czy nuż?

W wymowie nie ma żadnej różnicy, natomiast w znaczeniu – owszem. Nóż służy do krojenia i cięcia, zazwyczaj składa się z ostrza (z metalu) i trzonka (z plastiku lub drewna).

📚Czy znasz prokrastynatora?

Bo ja tak i to niejednego :-). Prokrastynator (słowo powstałe od łacińskiego procrastinatio – odroczenie, zwłoka) to człowiek, który na wszystko zawsze ma czas, a im więcej ma do zrobienia, tym bardziej odwleka moment rozpoczęcia wykonywania zadań.

📚Czy jesteś pasożytem?

Zanim odpowiesz sobie na to pytanie, pozwól, że przedstawię etymologię tego słowa. Otóż, kiedyś pasożyt pisało się przez rz (czyli było pasorzyt), a słowo to oznaczało coś, co pasie się na czyjejś rzyci. A rzyć to…

📚O błędach słów kilka

Podstawowy podział błędów językowych wygląda następująco: 1. ZEWNĄTRZJĘZYKOWE ortograficzne – pisownia dużych liter, rozdzielna lub łączna, interpunkcyjne – brak i nadużycia, użycie niewłaściwego znaku interpunkcyjnego. 2. WEWNĄTRZJĘZYKOWE stylistyczne – niedostosowanie budowy wypowiedzi do jej funkcji, np. potocyzmy w oficjalnych wystąpieniach, oficjalny styl w potocznych wypowiedziach, niepotrzebna stylizacja językowa, systemowe: