📚Miłość do imiesłowów

Niektórzy lubią imiesłowy: używają ich często, nawet w komunikacji potocznej, i tworzą fascynujące konstrukcje zdaniowe (w stylu osławionego już: Będąc dzieckiem ojciec kupił mi rower – to zdanie jest nieprawidłowe, bo wynika z niego, że kiedy ojciec był dzieckiem, kupił mi rower).

📚Części mowy to:

czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła. Co się odmienia, a co jest nieodmienne? I co stanowi samodzielną, a co niesamodzielną część wypowiedzenia? Poniżej tabelka, a w niej wiedza:

📚Pochodzę od…

Nie o pochodzeniu człowieka będzie ten wpis, lecz o słowach. Bo wyrazy mogą być podstawowe lub pochodne. A jeśli pochodne, to warto wiedzieć, od czego pochodzą ;-). Może najpierw kilka definicji:

📚Narządy mowy

Narządy mowy biorą udział w powstawaniu głosek. Wyróżniamy następujące narządy mowy: płuca, tchawica z krtanią (tu są wiązadła głosowe – ich drgania powodują powstanie dźwięku), jama gardłowa, jama ustna (tu wyróżniamy wargi, język, żeby, dziąsła, podniebienie miękkie i twarde), jama nosowa.

📚Alfabet, głoska i litera

Alfabet – zbiór liter danego języka ułożony w ustalonym porządku. Na przykład alfabet języka swahili (suahili) wygląda tak: a, b, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, z, dh, gh, kh, mb, mv, mw, nd, ng,…