110

„Gdy pamięć przekształca młodość w szczęśliwość, można mieć pewność, że przestało się być młodym."