📚Innowacja w…

nie, tym razem nie w gospodarce (choć temat dofinansowań jest zapewne fascynujący ;-). Innowacje występują również w związkach frazeologicznych i mogą mieć charakter: uzupełniający – zapożyczenia z języków obcych (np. rusycyzmy i germanizmy) czy gwar środowiskowych (np. kopnąć kalendarz pochodzi ze świata przestępczego, podnieść poprzeczkę – z języka sportowego,

📚Wyrwać się jak filip z konopi

Gdyby ktoś się uparł i napisał w tym związku frazeologicznym filip jako Filip, popełniłby błąd. Bo filip to gwarowe określenie zająca, które pochodzi z Białorusi. Niewłaściwe użycie związku frazeologicznego wskutek jego nieznajomości to kolejny, obok kontaminacji, błąd. A jakie są pozostałe błędy?

📚Złamać nogę czy przysięgę? (o frazeologizmach)

Ładna definicja związków frazeologicznych brzmi: „ogół połączeń wyrazowych występujących w danym języku i funkcjonujących jako całość znaczeniowa” (J. Pol, Repetytorium z języka polskiego). Prościej – związki wyrazowe, których znaczenie nie wynika z wyrazów (np. drzeć koty) lub jeden z wyrazów ma znaczenie osobliwe (np. w wyrażeniu lewe papiery słowo lewe…