📚Nazwisko: odmieniać czy nie?

Dosyć często pojawia się problem, czy odmieniać nazwisko przez przypadki czy też pozostawić je w mianowniku. Dylemat nie dotyczy tylko nazwisk obcych, ale też pojawia się przy nazwiskach Polaków (celowo nie piszę, że są to nazwiska polskie, bo czasem widać w nich wpływy innych krajów).