📚Super

Ostatnio dużo rzeczy jest super: promocja, rabat, wyprzedaż, cena, mecz, bluzka, samochód, telewizor, gadżet… Warto więc wiedzieć, jak się pisze rzeczowniki z przedrostkiem super.

📚Części mowy to:

czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, partykuła. Co się odmienia, a co jest nieodmienne? I co stanowi samodzielną, a co niesamodzielną część wypowiedzenia? Poniżej tabelka, a w niej wiedza: