Dzięki temu czy przez to?

Zwroty dzięki czemuś/komuś i przez coś/kogoś nie powinny być używane zamiennie. Co więcej, ich znaczenie i sposób użycia jest ściśle określone.

Czytaj więcej “Dzięki temu czy przez to?”