Typy nazwisk polskch

Zanim powstały nazwiska (chłopskie, bo szlachta nazwiska miała wcześniej), od końca średniowiecza funkcjonowały przezwiska. Zazwyczaj przezwisko zawierało odpowiedź na jedno z takich pytań:

  • jaki jest? np. Chytry
  • czyj jest? np. Bednarczyk
  • skąd jest? np. Chojnacki
  • co robi? np. Krawczyk
  • jakie ma imię? np. Szymański

Przezwiska były nietrwałe, mogły się szybko zmieniać (np. ktoś zmienił zawód, miejsce zamieszkania lub nie posiadał cechy swoich przodków, która była przyczyną stworzenia przezwiska).

Czytaj więcej “Typy nazwisk polskch”