📚O błędach słów kilka

Podstawowy podział błędów językowych wygląda następująco: 1. ZEWNĄTRZJĘZYKOWE ortograficzne – pisownia dużych liter, rozdzielna lub łączna, interpunkcyjne – brak i nadużycia, użycie niewłaściwego znaku interpunkcyjnego. 2. WEWNĄTRZJĘZYKOWE stylistyczne – niedostosowanie budowy wypowiedzi do jej funkcji, np. potocyzmy w oficjalnych wystąpieniach, oficjalny styl w potocznych wypowiedziach, niepotrzebna stylizacja językowa, systemowe: