Marzę czy mażę?

Oto jest pytanie i homonim zarazem :-). Przy okazji tego dylematu warto przypomnieć zasadę użycia rz i ż. Ż piszemy, gdy: Czytaj więcej “Marzę czy mażę?”