Pożycz, nie bądź purystą

Purysta to człowiek, który nie lubi zapożyczeń (czyli barbarzyńskich słów :-), uważa, że szpecą one język (choć tak naprawdę nierzadko wzbogacają…) i dąży do nieskazitelności językowej. Wszystkim purystom życzę powodzenia, a poniżej rodzaje zapożyczeń:

  • cytaty – pisownia, brzmienie i znaczenie takie samo jak w języku obcym, np. kurator, okey,
  • zapożyczenia całkowite (przyswojone) – brzmienie i pisownia zgodne z językiem polskim, wyrazy odmienne, np. telewizja, szkoła,
  • zapożyczenia częściowo przyswojone – brzmienie lub pisownia zgodna z językiem polskim, wyrazy nieodmienne, np. sake, tabu,
  • zapożyczenia jawne (właściwe) – znaczenie takie samo jak w języku obcym, pisownia może być zgodna z językiem polskim, np. brydż,

kalki – dosłowne przetłumaczenie wyrazu bądź zwrotu z języka obcego na język polski, np. demokracja Czytaj więcej “Pożycz, nie bądź purystą”