📚Akwen wodny, czyli masło maślane

Albo inaczej mówiąc: tautologia. Można też powiedzieć pleonazm. Zaś najprościej rzecz ujmując chodzi o to, że tworzymy zestawienie wyrazów synonimicznych (patrz: akwen wodny i to jest pleonazm) lub wyrazów, z których jeden zawiera się w drugim (patrz: masło maślane i to jest tautologia) i w ten oto prosty sposób popełniamy…