O błędach słów kilka

Podstawowy podział błędów językowych wygląda następująco:

1. ZEWNĄTRZJĘZYKOWE

  • ortograficzne – pisownia dużych liter, rozdzielna lub łączna,
  • interpunkcyjne – brak i nadużycia, użycie niewłaściwego znaku interpunkcyjnego.

2. WEWNĄTRZJĘZYKOWE

  • stylistyczne – niedostosowanie budowy wypowiedzi do jej funkcji, np. potocyzmy w oficjalnych wystąpieniach, oficjalny styl w potocznych wypowiedziach, niepotrzebna stylizacja językowa,
  • systemowe: Czytaj więcej “O błędach słów kilka”