📚Źródło prawa autorskiego w Polsce

Prawo autorskie jest rodzajem szczególnej ustawy: w większości zawiera przepisy cywilne, a w rozdziale 14 są przepisy karne. Podstawą prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 (tekst jednolity). Od tamtego czasu pojawiły się jeszcze poprawki do ustawy: z dnia 23 marca 2006, z dnia 9 maja 2007 i…