📚Przy(imek)

Przyimek to nieodmienna część mowy. W połączeniu z inną częścią mowy (rzeczownikiem, liczebnikiem, zaimkiem, przymiotnikiem) tworzy wyrażenie przyimkowe.