Wypowiedzenia wielokrotnie złożone

O wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym mówimy wtedy, gdy w skład wypowiedzenia wchodzą co najmniej 3 wypowiedzenia cząstkowe. Wypowiedzenia cząstkowe (składowe) mogą łączyć się współrzędnie lub nadrzędno-podrzednie.

Czytaj więcej “Wypowiedzenia wielokrotnie złożone”