553

„Tak to już jest, że tam, gdzie człowiek coś przeżywał, tam zawsze pozostaje jakaś jego niewidoczna cząstka."