131

„O tym, kim jesteśmy, decyduje jakość naszych związków z innymi."