689

„Niepodobna ani dobrze myśleć, ani dobrze kochać, a nawet dobrze spać, jeśli się dobrze nie pojadło."