92

„Im bardziej się kocha, tym więcej, jak sądzę, chce się zdziałać. Miłości, która nie jest niczym innym, jak tylko uczuciem, nie nazwałbym miłością."