270

„Największe szczęście w życiu to pewność, że jesteśmy kochani ze względu na nas samych albo raczej pomimo nas samych."

253

„Miłość prawdziwa składa się z rzeczy nieskończenie wielkich i zarazem nieskończenie małych"