Części mowy to:

  • czasownik,
  • rzeczownik,
  • przymiotnik,
  • liczebnik,
  • zaimek,
  • przysłówek,
  • przyimek,
  • spójnik,
  • wykrzyknik,
  • partykuła.

Co się odmienia, a co jest nieodmienne? I co stanowi samodzielną, a co niesamodzielną część wypowiedzenia? Poniżej tabelka, a w niej wiedza:

Czytaj więcej “Części mowy to:”