📚Prawa autorskie osobiste

Prawa autorskie osobiste to te prawa, które są: związane tylko z twórcą, niezbywalne (nie można ich przenieść), trwałe (nieograniczone czasowo, nie wygasają). Oznacza to, że tylko Adam Mickiewicz ma prawo do „Pana Tadeusza” i nie może się zrzec prawa do autorstwa.