Anibym

O pisowni cząstki -by łącznie była już mowa przy okazji kózki. Dziś warto omówić pozostałe zasady pisowni łącznej cząstki -by.

Czytaj więcej “Anibym”