57

„Kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem. Człowiek, aby być człowiekiem, potrzebuje miłości.”

58

„Przyjmij wszystko, co dany dzień Ci niesie:słoneczną jasność, powietrze i życie Płacz i radosny uśmiech Przyjmij cud nowego dnia!”