550

„To, co jest – jest, a to, czego nie ma – nie ma."