502

„Osobom, które nie znają się co najmniej od 6 miesięcy, nie powinno się pozwalać na małżeństwo."