154

„To, czy człowiek jest inteligentny poznaje się po jego odpowiedziach. To czy jest mądry, po pytaniach."