214

„Doświadczenie miłości jest wyborem, którego dokonujemy – jest decyzją umysłu pojmującego miłość jako jedyny realny cel i wartość w każdej sytuacji. "