111 Lydia H. Sigourney

„Wczoraj pomiędzy wschodem a zachodem słońca zgubiono dwie złote godziny; każda była wysadzana sześćdziesięcioma diamentowymi minutami. Nie ma nagrody dla znalazcy, gdyż przepadły na zawsze!”