195 Julian Tuwim

„Cztery rodzaje ludzi: 1) Ci, którzy nie widzą, że nic nie wiedzą: to głupcy, unikaj ich. 2) Ci, co nie wiedzą, ale wiedzą, że nie wiedzą: to prostaczkowie, poucz ich. 3) Ci, co wiedzą, a nie wiedzą, że wiedzą: to śpiący, obudź ich. 4) Ci, co wiedzą, że wiedzą: to…