669

„Daj, Panie, nam wszystkim pijakom, tak lekką i tak piękną śmierć.”