619

„Największy hołd, jaki można oddać prawdzie: starać się jej używać."