559

„Żyć, błądzić, padać, triumfować, odtwarzać życie z życia… (kształtować siebie i uczyć się żyć).”

558

„Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa."