136

„Autorytet to misterium. Jego powstanie otacza tajemnica, ale upadek jest czymś namacalnym."