Zarówno

W języku polskim występują porównania pararelne (takie, w których człony porównywane są równorzędne). Czy takie porównania piszemy z przecinkiem czy bez?

Czytaj więcej “Zarówno”