📚Innowacja w…

nie, tym razem nie w gospodarce (choć temat dofinansowań jest zapewne fascynujący ;-). Innowacje występują również w związkach frazeologicznych i mogą mieć charakter: uzupełniający – zapożyczenia z języków obcych (np. rusycyzmy i germanizmy) czy gwar środowiskowych (np. kopnąć kalendarz pochodzi ze świata przestępczego, podnieść poprzeczkę – z języka sportowego,