611

„Los dał ludziom odwagę do znoszenia cierpień."