93 George Sand

„Ktoś, kto kocha, jest przekonany, że będzie wierny. Co prawda może się mylić, to jednak w to wierzy i w dobrej wierze składa przysięgę i jest szczęśliwy, jak długo przy niej trwa.”