82

„Samotność nie jest ułomnością. Samotność jest wyzwaniem."