36 Eurypides

„To miłość czyni mnie odważnym i śmiałym. Miłość, która potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma nawet ścieżki. Ze wszystkich bóstw, najbardziej niezwyciężona.”