525

„Istnieje tylko jedna osoba, która może uczynić Cię szczęśliwym i Tą osobą jesteś Ty”