712

„Miłość sprawia, że czas mija niepostrzeżenie; czas sprawia, że miłość mija niepostrzeżenie."