272

„Ludzie, którzy próbują uczynić ten świat gorszym, nie biorą sobie wolnego dnia.”